c:v0_0vv0_0v » (Excluido) » (78)

⚜YTO⚜(@hxxytoxxh)

るぅは黙ること知らんさけにw


⚜YTO⚜(@hxxytoxxh)

クセがつよいんぢゃぁ


⚜YTO⚜(@hxxytoxxh)

咳がすごいわ


⚜YTO⚜(@hxxytoxxh)

ちゃっかり1位w


⚜YTO⚜(@hxxytoxxh)

ワシの前の垢w


⚜YTO⚜(@hxxytoxxh)

あら?なんで?まだサポーターおるな?なんでや


⚜YTO⚜(@hxxytoxxh)

チ───(´-ω-`)───ン


1 2 3 4