Vietnam Live #555492699

Duração: 00:37 Total: 0 Visualizações Incorporar Denunciar
  • User
  • Comment
  • Nível 3
  • Seguindo 1
Hãy trở nên tử tế bất cứ khi nào có thể. Trên thực tế, ai cũng có thể trở nên tử tế. ~ Đạt Lai Lạt Ma #PhatNgon https://t.co/NR5kYARhMA