• Nível 15
  • Seguindo 249
Eka i「アカイです」ピアノ、アコギ、6限ベース.、MDA 、DTMer 、B'zファン