3:26:13
Gravado
ギャンカス配信 沖トロリベンジ / 33歳中年オヤジの波乱万丈な生活事情 ギャンカス配信 沖トロリベンジ > 25,157 1674
4:00:00
Gravado
ギャンカス配信 昨日の沖トロリベンジ / 33歳中年オヤジの波乱万丈な生活事情 ギャンカス配信 昨日の沖トロリベンジ > 26,517 2631
1:52:46
Gravado
無通知 作戦会議 / 33歳中年オヤジの波乱万丈な生活事情 > 4,819 744
2:32:11
Gravado
ギャンカス配信 沖トロ / 33歳中年オヤジの波乱万丈な生活事情 ギャンカス配信 沖トロ > 22,160 3324
4:00:01
Gravado
ギャンカス配信 ジャグラー / 33歳中年オヤジの波乱万丈な生活事情 ギャンカス配信 ジャグラー > 30,403 2507
ギャンカス配信 北斗無双 / 33歳中年オヤジの波乱万丈な生活事情 ギャンカス配信 北斗無双 > 1,713 135
1:00:42
Gravado
またまだ終わらねぇ!!ギャンカス配信! / 33歳中年オヤジの波乱万丈な生活事情 またまだ終わらねぇ!!ギャンカス配信! > 6,590 354
皆さんへ('ω') / 33歳中年オヤジの波乱万丈な生活事情 皆さんへ('ω') > 6,120 732
朝のまったり枠('ω') / 33歳中年オヤジの波乱万丈な生活事情 朝のまったり枠('ω') > 3,035 395
夜のまったり雑談('ω') / 33歳中年オヤジの波乱万丈な生活事情 夜のまったり雑談('ω') > 8,475 1204
本日メインとサブYouTubeあがります( / 33歳中年オヤジの波乱万丈な生活事情 > 1,220 199
沼会議('ω') / 33歳中年オヤジの波乱万丈な生活事情 沼会議('ω') > 8,036 369