Vietnam Live #531294917

Duração: 12:24 Total: 3 Visualizações Maior Audiência Simultânea : 2 Incorporar Denunciar
  • User
  • Comment
  • Nível 3
  • Seguindo 1
Hãy trở nên tử tế bất cứ khi nào có thể. Trên thực tế, ai cũng có thể trở nên tử tế. ~ Đạt Lai Lạt Ma #PhatNgon https://t.co/NR5kYARhMA