Vietnam Live #545359423

Live Finalizada: Vídeo não foi salvo
Duração: 06:39 Total: 2 Visualizações Maior Audiência Simultânea : 1 Incorporar
  • User
  • Comment
  • Nível 3
  • Seguindo 1
Hãy trở nên tử tế bất cứ khi nào có thể. Trên thực tế, ai cũng có thể trở nên tử tế. ~ Đạt Lai Lạt Ma #PhatNgon https://t.co/NR5kYARhMA